Живот в Интегритет: Начало
Мисията възможна! Предприеми действия! Mission Possible! Take Action!
     
     ++359 894 50 49 80
 
ЖИВОТ  В  ИНТЕГРИТЕТ -
Да сме ПЪЛНО-ЦЕНЕННИ и БЛАГО-НАДЕЖДНИ,
за себе си и за тези, които можем да достигнем!

В подкрепа на хората да успеят в живота и бизнеса,
споделяйки им ценности
!
(Helping People to Succeed in Life & Business by Sharing Values!)

"Hello & Welcome to my personal webside "Integrity Life"!
I hope, you may find here fresh ideas & value answers to some of your questions in different areas of your life - for you personally, for your family, business & society.
As your host, I wish you to have a good time - now & forward!" ~ Ognyan Chipev

"Здравейте и Добре дошли в персоналния ми уебсайт "Живот в Интегритет"! Надявам се, тук да намерите свежи идеи и ценни отговори на някои от въпросите в различни сфери на вашия живот - за вас, за семейството и бизнеса ви, както и за обществото, в което живеете и се реализирате. Като ваш домакин, пожелавам ви добро време - сега и за напред!" ~ Огнян Чипев

 

Integrity as a Mission

Integrity is the most solid foundation on which one can build a successful life in all its spheres.


Integrity is the core quality of a successful and happy life. Having integrity means being totally honest and truthful in every part of your life. By making the commitment to become a totally honest person, you will be doing more to ensure your success and happiness in life than anything else you can ever do.

Integrity is the foundation upon which step all values. like persistence, courage and goodness. It is your choice and decision to live by those values ​​that form your character and personality. Integrity is what enhances all your values. Your quality as a person is determined by how well you live according to the values that are most important to you. Integrity connects your values and causes you to live consistent with them.

Integrity is the foundation of character. A person who has integrity also has an unblemished character in different areas of his or her life. The best you can do for yourself is to develop and improve your character everyday. And one of the best ways to develop your character is by consistently doing the same things that a thoroughly honest person would do, regardless of the circumstances.

To be honest with others, you first have to be honest with yourself. You have to be true to yourself. You have to be true to the very best that is in you. Only a person who is consistently living a life with the highest values and virtues is a person truly living a life of integrity. If you are always honest and true to yourself you cannot be false to anyone else.

And this would be one worthy mission of one human life.

 Интегритетът като Мисия

Интегритетът e най-солидната основа, върху която човек може да изгради живота си успешно във всяка негова сфера.

 

Интегритетът е сърцевината на успешния и щастлив живот. Да живеете в интегритет означава да сте напълно честни и истинни към себе си и към всичко около вас. Чрез вашето посвещение да бъдете честни и почтени вие ще си подсигурите всичко необходимо, за да имате един успешен и щастлив живот.

Интегритетът е основата, върху която стъпват всички ценности, като постоянството, решителността и доброта. Ваш е изборът и решението да живеете водени от тези ценности, които формират вашия характер и персоналност. Интегритетът е това, което повишава всички ваши ценности. Качеството ви като личност се определя от това колко добре живеете според ценностите, които са най-важни за вас. Интегритетът свързва в единство всички останали ценности и прави така, че вие да живеете в съгласие с тях.

Интегритетът е основата на характера. Човек с интегритет също има чист и непокварен характер в различните сфери на живота си. Най-доброто, което можете направите да себе си, е да развивате характера си всеки ден. А най-сигурният начин да постигнете това е да правите последователно и радикално това, което един честен човек би вършил, независимо от обстоятелствата.

Да сте честни с другите означава преди това да сте такива към себе си. Единствено човек, който живее постоянно мотивиран от ценности и добродетели, е личност с дълбок вътрешен интегритет. Ако сте винаги честни към себе си, вие не бихте могли да бъдете фалшиви към другите.

А това би била една достойна мисия на един човешки живот.

 

За да се свържете с мен и да зададете ваши въпроси и препоръки, моля, изпратете ми съобщение ОТТУК!

Поръчай безплатно това ВИДЕО!
 

 За да получите безплатно следното видео, моля, попълнете формата и потвърдете чрез служебния имейл, който ще намерите в пощата си, като стъпите върху "CLICK HERE" в текста там.

 

Последвайте ме и в тези социални мрежи,
където редовно споделям ценни послания:

    
     
 

 

 

НОВО: Видео чат!

За да проведем Видео чат в предварително уговорено време, моля, стъпетеТУК и на следващата страница в полето Name, въведете Ваше име!  

НОВО: Видео чат!

За да проведем Видео чат в предварително уговорено време, моля, стъпетеТУК и на следващата страница в полето Name, въведете Ваше име!

 

 

Поръчвайки си тази нова книга,
Вие ще получите като подарък
4-те книги от поредицата
"Малка книга за..."!!!